Vergoeding en Tarieven

Ook dit jaar is de dieetbehandeling in de basisverzekering opgenomen voor drie uur per jaar. Deze behandeling valt binnen het eigen risico. Vraag hiervoor een verwijsbrief aan uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Veel zorgverzekeringen hebben dieetadvisering ook opgenomen in de aanvullende verzekering. Deze informatie kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Direct toegankelijk

Ook zonder verwijzing kunt u terecht voor voedings- en dieetadvies. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, vragen sommige zorgverzekeraars toch een verwijzing. Controleer hiervoor de polisvoorwaarden bij uw zorgverzekering.

Tarieven dieetadvisering

1e consult 60 minuten directe tijd,
30 minuten indirecte tijd*
€ 108,00
Vervolgconsult kort 15 minuten directe tijd €   18,00
Vervolgconsult lang 30 minuten directe tijd €   36,00

* Indirecte tijd is tijd die besteed wordt aan administratieve handelingen, zoals het aanmaken van uw dossier, uitwerken van het dieetadvies en de rapportage naar uw verwijzende arts.