Aangesloten bij

De Nederlandse Vereniging van Dietisten is de beroepsvereniging van dietisten.
De NVD vertegenwoordigt de dietist op landelijk niveau en zorgt ervoor dat voeding, en daarmee de dietist, een plaats heeft in richtlijnen en zorgstandaarden, implementatieprogramma’s en dat er bijvoorbeeld voedingsgerelateerde indicatoren komen.
Het Kwaliteitsregister Paramedici registreert paramedici die voldoen aan de opleidingseisen van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Alleen paramedici die doorlopend aantonen te voldoen aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan hier vermeld.

K.P. registratienummers:
Aafke: 99908184489
Helma: 19105967589

Binnen de organisatie Unicum hebben huisartsen in regio Zuidwest-Utrecht zich verenigd om gezamenlijk zorg te leveren die is afgestemd op de zorgvraag in hun wijk, gemeente en regio. Unicum ondersteunt eerstelijns zorgprofessionals bij het goed organiseren van de ketenzorg.
Per 1 januari 2020 worden ook de ketenzorgcontracten gezamenlijk afgesloten met de zorgverzekeraar.
Binnen de organisatie Mediis hebben huisartsen in regio Midden-Holland zich verenigd om gezamenlijk zorg te leveren die is afgestemd op de zorgvraag in hun wijk, gemeente en regio. Mediis staat voor persoonlijke zorg van goede kwaliteit, waarbij samenwerking en goede communicatie tussen zorgverleners en met patienten voorop staat.